titel

Dans-etiquette.png

Balboekje
• Een heer vraagt een dame ten dans. De dame heeft een balboekje met alle dansen van de avond. De naam van de heer wordt genoteerd in het balboekje, bij de dans in kwestie.
• Het is ongepast om meer dan twee keer met dezelfde dame te dansen. Probeer dus zoveel mogelijk te wisselen van danspartner.
• De gastvrouwe (Lady Crawford) heeft o.a. als taak dat alle jongedames die willen, kunnen dansen. Kom dus als jongedame naar Lady Crawford als je balboekje (te) leeg blijft. Zij weet welke heren zijn gekomen voor het dansen en zal zorgen dat deze heren zich melden bij de dame in kwestie.

Dansen.jpg
1. 3. Vladimir Pervuninsky, 2. James Tissot

De dame ophalen voor een dans
• De heer haalt de dame op op het moment dat de afgesproken dans start.
• De heer biedt zijn rechterhand aan de dame in kwestie aan, welke zij accepteert door haar linkerhand losjes in de hand van de heer te laten rusten, waarop hij haar naar een geschikte plek op de dansvloer begeleidt.

Het einde van de dans
Aan het einde van de dans danken de heer en de dame elkaar voor de dans indien het koppel besluit niet nog een dans samen te dansen. De heer begeleidt de dame weer terug naar het gezelschap waar ze zich in bevond alvorens hij haar ten dans vroeg.

Een dans weigeren
Uit: Hoe hoort het eigenlijk? Van Ditzhuizen:

Mag je weigeren als je ten dans wordt gevraagd door iemand die je een sukkel vindt?
U mag een dans weliswaar afslaan (op vriendelijke wijze natuurlijk), maar alleen met een goede reden. Zeg: ‘Ik ben een beetje moe van de vorige dans’, ‘Deze dans ken ik niet zo goed’, ‘Ik wil tijdens deze dans eens goed rondkijken en er iets van leren’ of ‘Ik had deze dans al aan X beloofd’ – met wie u dan ook werkelijk moet gaan dansen. Komt de ‘sukkel’ terug voor een volgende dans, dan kunt u niet blijven weigeren. Hij begrijpt dan dat u hem niet aantrekkelijk vindt en dat is onprettig. Daarnaast beledigt u dan de gastvrouw, omdat u impliceert dat niet alle heren aanwezig op het bal zogenaamde ‘gentlemen’ zijn. Een dame van uitzonderlijke reputatie zoals Lady Crawford kent uiteraard enkel gentlemen. Dus ja, u zult met hem moeten rondzwieren.’

Twee uitzonderingen op de echte 19de eeuwse regels:

1. Ongetrouwde jongedames mogen vrij rondlopen
Ongetrouwde jongedames horen officieel nooit zonder mannelijke escorte te zijn op een bal. Het behoeft weinig uitleg dat dit vreselijk irritant zou zijn in een rollenspel. Oftewel deze regel passen we niet toe. Familieleden moeten maar goed opletten dat hun ongetrouwde dochters of zussen niet in allerlei compromitterende situaties terechtkomen.

2. Dansen is een keuze
In de 19de eeuw zou het als heer of jongedame zeer ongepast zijn om niet te dansen op een bal. Aangezien lang niet iedereen voor zijn of haar lol danst, schrappen we deze regel in het spel. Je hoeft enkel te dansen als je daar zelf plezier aan beleeft. En we gaan dus ook geen opmerkingen maken over mannen of jongedames die niet dansen.

Advertenties