titel

Aanspreektitels
Het Britse Rijk kent een klassemaatschappij. Daardoor is het van belang dat je iedere persoon correct aanspreekt naar gelang van status. We onderscheiden drie groepen: gegoede burgerij, adel en bediendes. Daarnaast kennen we verstandshuwelijken, waarin het doodnormaal is dat je je echtgenoot of vrouw ook aanspreekt met Mr. Darcy of Mrs. Darcy. We leveren een lijst aan van alle personages met hun correcte aanspreektitel. Hieronder kun je nalezen waar dat op gebaseerd is.

Downstairs spreekt upstairs altijd aan met ‘Sir’, Madam’ of ‘Miss’. Die hoeven dus niet de correcte aanspreektitels te kennen.

Ballonshipboard
1. Ball on shipboard (1874), 2. In the conservatory (1875), James Tissot

Gegoede burgerij:

Man (ongeacht huwelijkse staat): Mr. + achternaam (bijv. Mr. Darcy), spreek uit mister
Man (officier in het leger): Rang + achternaam (bijv. Captain Darcy)

Getrouwde vrouw: Mrs. + achternaam (bijv. Mrs. Darcy), spreek uit missus
Ongetrouwde vrouw: Miss + achternaam (Miss Darcy)

Oudste dochter: Miss + achternaam (bijv. Miss Darcy)
Oudste onvolwassen zoon: Master + achternaam (bijv Master Darcy)

Jongere dochters: Miss + voornaam (bijv. Miss Elizabeth)
Jongere onvolwassen zoons: Master + voornaam (bijv. Master William)

Bediendes:

Upper staff
Butler: Mr. + achternaam (Mr. Merriman), spreek uit mister
Housekeeper: Mrs. + achternaam (Mrs. Merriman), spreek uit missus

Gouvernante: Miss + achternaam, (bijv. Miss Merriman)

Valet [vellit]: Achternaam (bijv. Merriman)
Ladies maid: Achternaam (bijv. Merriman)

Lower staff
Footman:
Voornaam (bijv. Thomas)
House maid: Voornaam (bijv. Rose)

(De housekeeper is niet getrouwd. Ze wordt missus genoemd uit beleefdheid.)

Adel van hoog naar laag:

Titel

Aanspreektitel

Introduceren

King/Queen

Your Majesty

Her Majesty the Queen

Prince/Princess

Your Royal Highness

His/Her Royal Highness, the Prince/Princess of…

Duke/Duchess

Your Grace

His/Her Grace, the Duke/Duchess of …

Voorbeeld:
Her Grace, the Duchess of Wessex

Marquess/Marchioness

Earl/Countess

Viscount/Viscountess
(spreek uit “vaicount”)

Baron/Baroness

Men: Lord +achternaam

Women: Lady + achternaam

Titel + achternaam *)
Lord/Lady De Bourgh

Voorbeelden:
Baron Mottisone
Countess De Bourgh
Viscount Morgrave

Baronet/Baronetess
Knight/Dame

Sir + voornaam

Sir + voornaam
Sir William

Echtgenote:
Lady + achternaam
Lady Mottisone

*) Dit is een versimpeling van de werkelijkheid. Normaal gesproken is er verschil tussen de naam die bij je titel hoort en je achternaam. Voor het gemak hebben alle hoge adel bij dit rollenspel dezelfde achternaam als titel.)

Kinderen van de adel:
zie gegoede burgerij


Advertenties